Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

U motelu “Park” na Karaotoku održan je znanstveno – stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”

U motelu “Park” na Karaotoku održan je znanstveno – stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”

by | 1. veljače 2019. 15:59 | Vijesti

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana močvara J.P. Park prirode “Hutovo blato” organiziralo je znanstveno stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”, u suradnji s WWF-om Adria, Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okološa HNŽ-a i Centrom za investicije i razvoj poduzetništva – CIRP. Svjetski dan vlažnih staništa ove godine se održava pod motom “Nismo bespomoćni u borbi protiv klimatskih promjena – zaustavimo isušivanje močvara – močvare su prirodno rješenje”.

{mp3}NikolaZovkoTEMA{/mp3}

Na znanstveno – stručnom skupu kojeg je vodila mr.sc. Dijana Bošnjak iz CIRP-a, direktor J.P. PP Hutovo blato, Nikola Zovko govorio je o trenutnom stanju u ovom Parku prirode, profesori dr.sc. Nusret Drešković i dr.sc. Višnja Bukvić predstavili su Prirodne potencijale i valorizaciju prirodnog naslijeđa parka prirode “Hutovo blato” u svrhu njegovog uključivanja u nacionalne i međunarodne strategijske dokumente, dr.sc. Branko Glamuzina govorio je o Invazijama u vodama Hutova blata i prijetnjama za bioraznolikost, a dr.sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a  predstavio je novi Zakon o zaštiti prirode u HNŽ-u. 

Na kraju skupa doneseni su  zaključci, odnosno generalne planske aktivnosti i mjere kojima bi se osiguralo daljnje očuvanje i unapređenje ekološkog statusa prirodnih staništa i njihovog pripadajućeg biodiverziteta uz istovremeno osiguravanje održivog gospodarskog razvoja parka prirode „Hutovo blato”:

– Osiguravanje neophodne finansijske potpore od strane nadležnihentitetskih i županijskih ministarstava za održavanje neophodneorganizacijske strukture i ljudskih resursa JU „Park prirode Hutovoblato“ u svrhu nastavka funkcionalne i cjelovite zaštite prirodnognaslijeđa parka prirode.

– Osiguravanje dostatne i kontinuirane financijske potpore od stranenadležnih entitetskih i županijskih ministarstava u cilju cjeloviterevitalizacije svih degradiranih komponenti prirodnog naslijeđa.

– Dopuniti i aktualnoj situaciji prilagoditi postojeće strategijskedokumente iz oblasti planskog uređenja prostora parka ikratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog održivog gospodarskograzvoja upravljačke organizacije.

– Osigurati plansku suradnju sa elektroprivredama na području obaBH entiteta u svrhu finansijske kompenzacije šteta nastalih natemeljnim prirodnim fenomenima i biodiverzitetu parka prirodeprouzrokovanih remećenjem prirodnog hidrološkog režimavodoopskrbe i jednostranim „oduzimanjem“ vode za tehnološkiproces proizvodnje električne energije. Navedena sredstva će sekoristiti u svrhu revitalizacije prirodnih funkcija ekosustava nacijelom području parka prirode i temelj su planskog očuvanja idaljnjeg razvoja biodiverziteta istog.

– Osigurati izradu internih Pravilnika JU „Park prirode Hutovo blato“kojim bi se osiguralo učinkovito provođenje mjera i operativnihradnji u svrhu zaštite biodiverziteta na cijelom području parkaprirode.

– Osigurati neophodna materijalno-tehnička sredstva kojima bi seunaprijedilo uređenje prostora i posebno nadzor nad svimaktivnostima (posebno ilegalnim) na cijelom području parka prirode.

– Osiguravanje finansijskih sredstava za kontinuirani i planskiznanstveno-istraživački i instrumentalni monitoring u svrhu praćenjastanja i promjena nad svim komponentama prirodnog naslijeđa ibiodiverziteta parka prirode.

– Osiguravanje automatiziranog sustava za praćenje i dojavljivanjeopasnosti od požara u njegovoj ranoj fazi pojavljivanja na cijelompodručju parka prirode. Ova aktivnost također uključuje i izazivanjekontroliranih požara kao planskog načina za suzbijanje invazivnihvrsta flore sa ciljem osiguravanja neophodnih ekoloških uvjeta zaočuvanje i daljnji razvoj endemskih vrsta flore i faune na cijelompodručju parka prirode.

– Osigurati urgentna neophodna finansijska sredstva i planske mjere zaočuvanje određenih ekoloških zona koje predstavljaju najznačajnijarecentna staništa za očuvanje biološkog lanca prehrane i razvojbiodiverziteta na području parka prirode „Hutovo blato“ sa posebnimfokusom na faunu ptica, riba, gmazova, vodozemaca i sisavaca.

Najnovije vijesti

Najava događaja

    No Results Found

    The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Fotografija dana

Propustili ste? Poslušajte!