Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

U motelu “Park” na Karaotoku održan je znanstveno – stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”

U motelu “Park” na Karaotoku održan je znanstveno – stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”

by | 1. veljače 2019. 15:59 | Vijesti

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana močvara J.P. Park prirode “Hutovo blato” organiziralo je znanstveno stručni skup pod nazivom “Hutovo blato je prirodno rješenje”, u suradnji s WWF-om Adria, Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okološa HNŽ-a i Centrom za investicije i razvoj poduzetništva – CIRP. Svjetski dan vlažnih staništa ove godine se održava pod motom “Nismo bespomoćni u borbi protiv klimatskih promjena – zaustavimo isušivanje močvara – močvare su prirodno rješenje”.

{mp3}NikolaZovkoTEMA{/mp3}

Na znanstveno – stručnom skupu kojeg je vodila mr.sc. Dijana Bošnjak iz CIRP-a, direktor J.P. PP Hutovo blato, Nikola Zovko govorio je o trenutnom stanju u ovom Parku prirode, profesori dr.sc. Nusret Drešković i dr.sc. Višnja Bukvić predstavili su Prirodne potencijale i valorizaciju prirodnog naslijeđa parka prirode “Hutovo blato” u svrhu njegovog uključivanja u nacionalne i međunarodne strategijske dokumente, dr.sc. Branko Glamuzina govorio je o Invazijama u vodama Hutova blata i prijetnjama za bioraznolikost, a dr.sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a  predstavio je novi Zakon o zaštiti prirode u HNŽ-u. 

Na kraju skupa doneseni su  zaključci, odnosno generalne planske aktivnosti i mjere kojima bi se osiguralo daljnje očuvanje i unapređenje ekološkog statusa prirodnih staništa i njihovog pripadajućeg biodiverziteta uz istovremeno osiguravanje održivog gospodarskog razvoja parka prirode „Hutovo blato”:

– Osiguravanje neophodne finansijske potpore od strane nadležnihentitetskih i županijskih ministarstava za održavanje neophodneorganizacijske strukture i ljudskih resursa JU „Park prirode Hutovoblato“ u svrhu nastavka funkcionalne i cjelovite zaštite prirodnognaslijeđa parka prirode.

– Osiguravanje dostatne i kontinuirane financijske potpore od stranenadležnih entitetskih i županijskih ministarstava u cilju cjeloviterevitalizacije svih degradiranih komponenti prirodnog naslijeđa.

– Dopuniti i aktualnoj situaciji prilagoditi postojeće strategijskedokumente iz oblasti planskog uređenja prostora parka ikratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog održivog gospodarskograzvoja upravljačke organizacije.

– Osigurati plansku suradnju sa elektroprivredama na području obaBH entiteta u svrhu finansijske kompenzacije šteta nastalih natemeljnim prirodnim fenomenima i biodiverzitetu parka prirodeprouzrokovanih remećenjem prirodnog hidrološkog režimavodoopskrbe i jednostranim „oduzimanjem“ vode za tehnološkiproces proizvodnje električne energije. Navedena sredstva će sekoristiti u svrhu revitalizacije prirodnih funkcija ekosustava nacijelom području parka prirode i temelj su planskog očuvanja idaljnjeg razvoja biodiverziteta istog.

– Osigurati izradu internih Pravilnika JU „Park prirode Hutovo blato“kojim bi se osiguralo učinkovito provođenje mjera i operativnihradnji u svrhu zaštite biodiverziteta na cijelom području parkaprirode.

– Osigurati neophodna materijalno-tehnička sredstva kojima bi seunaprijedilo uređenje prostora i posebno nadzor nad svimaktivnostima (posebno ilegalnim) na cijelom području parka prirode.

– Osiguravanje finansijskih sredstava za kontinuirani i planskiznanstveno-istraživački i instrumentalni monitoring u svrhu praćenjastanja i promjena nad svim komponentama prirodnog naslijeđa ibiodiverziteta parka prirode.

– Osiguravanje automatiziranog sustava za praćenje i dojavljivanjeopasnosti od požara u njegovoj ranoj fazi pojavljivanja na cijelompodručju parka prirode. Ova aktivnost također uključuje i izazivanjekontroliranih požara kao planskog načina za suzbijanje invazivnihvrsta flore sa ciljem osiguravanja neophodnih ekoloških uvjeta zaočuvanje i daljnji razvoj endemskih vrsta flore i faune na cijelompodručju parka prirode.

– Osigurati urgentna neophodna finansijska sredstva i planske mjere zaočuvanje određenih ekoloških zona koje predstavljaju najznačajnijarecentna staništa za očuvanje biološkog lanca prehrane i razvojbiodiverziteta na području parka prirode „Hutovo blato“ sa posebnimfokusom na faunu ptica, riba, gmazova, vodozemaca i sisavaca.

Propustili ste? Poslušajte!

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Na današnji dan 18. travnja obilježava se Svjetski dan radioamatera.  Miroslav Nikše, predsjednik ZRHB govorio je za Radio Čapljinu; https://open.spotify.com/episode/4Fhg7ZkNB03uVDrXF0jQBo Radioamateri Herceg Bosne djeluju i razvijaju svoju djelatnosti na području...

Mladi u politici

Mladi u politici

Većina mladih, ali i mnogi stariji nisu svjesni da je politika uključena u svaku sferu života – od uređenja parkova, odvodnje do izgradnje autocesta i slično. No što to vrijedi ukoliko se mladi ne bave politikom i zbivanjima važnim za uređenje države ili barem svoje...