Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

Počinje postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc, uz isplatu odgovarajućih naknada

Počinje postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc, uz isplatu odgovarajućih naknada

by | 3. kolovoza 2018. 8:05 | Vijesti

Na osnovu člana 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 70/07, 25/12, 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 922/2018 od 19.07.2018.god. utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc („Službene novine FBIH“ br. 59/18 od 27.07.2018. god.).  JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Mostar jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:
– Općine Čapljina, k.o. Stanojevići;
– Grada Mostara, k.o. Gubavica i k.o. Hodbina;
– Općine Stolac, k.o. Rotimlja

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprirati u svrhu izgradnje poddionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc.
Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Čapljina, k.o. Stanojevići, Grada Mostara, k.o. Gubavica i k.o. Hodbina te Općine Stolac k.o. Rotimlja, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Adema Buća 20 u Mostaru radnim danom u periodu od 08 do 16 sati.
Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za ovakvo sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave gdje će se navedeno završiti.
Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Adema Buća 20 u Mostaru kao i na tel. broj 036/512-308, 036/512-333, fax 036 512 – 301, kontakt osobe Ivan Rebac i Toni Vrljić.
Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja.

Propustili ste? Poslušajte!

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Na današnji dan 18. travnja obilježava se Svjetski dan radioamatera.  Miroslav Nikše, predsjednik ZRHB govorio je za Radio Čapljinu; https://open.spotify.com/episode/4Fhg7ZkNB03uVDrXF0jQBo Radioamateri Herceg Bosne djeluju i razvijaju svoju djelatnosti na području...

Mladi u politici

Mladi u politici

Većina mladih, ali i mnogi stariji nisu svjesni da je politika uključena u svaku sferu života – od uređenja parkova, odvodnje do izgradnje autocesta i slično. No što to vrijedi ukoliko se mladi ne bave politikom i zbivanjima važnim za uređenje države ili barem svoje...