Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

Obavijest za stranke – Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

Obavijest za stranke – Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

by | 21. travnja 2023. 9:46 | Aktualno, Vijesti

Na inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se provođenje aktivnosti ,,Tjedni sudske nagodbe”. Cilj organiziranja ,,Tjedana sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.
U skladu sa navedenim pozivaju se sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom razdoblju pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:
– samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje
sudske nagodbe;
– samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili
termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
– zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku
navedenog razdoblja, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske
nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe;

Kraći i efikasniji postupak;  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom.

Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status
ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.
Jeftiniji postupak;
Sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak;
U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje; Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti
postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

Propustili ste? Poslušajte!

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Na današnji dan 18. travnja obilježava se Svjetski dan radioamatera.  Miroslav Nikše, predsjednik ZRHB govorio je za Radio Čapljinu; https://open.spotify.com/episode/4Fhg7ZkNB03uVDrXF0jQBo Radioamateri Herceg Bosne djeluju i razvijaju svoju djelatnosti na području...

Mladi u politici

Mladi u politici

Većina mladih, ali i mnogi stariji nisu svjesni da je politika uključena u svaku sferu života – od uređenja parkova, odvodnje do izgradnje autocesta i slično. No što to vrijedi ukoliko se mladi ne bave politikom i zbivanjima važnim za uređenje države ili barem svoje...