Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima

by | 3. listopada 2023. 9:48 | Aktualno, Vijesti

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN: 430/23 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN: 441/23, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA ČAPLJINE ZA AKADEMSKU 2023./24. GODINU

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta, koji imaju prebivalište na području grada Čapljine, počevši od II (druge) godine studija i to:

– studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
– student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
– studenti deficitarnih zanimanja( studij medicine, stomatologije, farmacije, strojarstva, matematike i fizike) ,
– student bez oba roditelja,
– studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
– student- tjelesni invalid 90 % i više.

2. Uz prijavu student treba priložiti:

a) uvjerenje fakulteta da je redovit student-ica u akad.2023./24. godini;
b) uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata;
c) uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više;
d) uvjerenje fakulteta da je student deficitarnog zanimanja;
e) izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja;
f) kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju;
g) rješenje Centra za socijalni rad da je student-tjelesni invalid 90% i više;
h) ovjerena preslika osobne iskaznice i
i) potvrda banke o transakcijskom računu studenta.
f) Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA
GRADSKA UPRAVA
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima» ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

g) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
h) Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:
Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 10. studenoga 2023. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

Foto: Grad Čapljina

Propustili ste? Poslušajte!