Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

Dječji vrtić Čapljina raspisao Javni natječaj za upis djece za pedagošku 2024./2025. godinu

Dječji vrtić Čapljina raspisao Javni natječaj za upis djece za pedagošku 2024./2025. godinu

by | 31. svibnja 2024. 11:04 | Aktualno, Vijesti

Dječji vrtić Čapljina je raspisao Javni natječaj za upis djece u programe Ustanove “Dječji vrtić” Čapljina za pedagošku 2024./2025. godinu. Detalje o natječaju, cijeni vrtića i ostalom poslušajte u razgovoru s Ivicom Matićem, ravnateljem Dječjeg vrtića Čapljina.

  I. Podnošenje zahtjeva za upis

Ustanova “Dječji vrtić” Čapljina (uprava Ustanove, Gojka Suška 9.) primat će Prijave za upis djece u programe Ustanove od 03. do 17. lipnja 2024. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 sati.

Prijavni obrasci se mogu preuzimati od 03. lipnja do 17. lipnja 2024. godine ispred ulaza u vrtić (Gojka Suška 9.), u periodu od 07:00 do 12:00 sati. Prijavni obrasci će biti dostupni na stolu iza ulaznih vrata vrtića.

  II. Dokumenti uz zahtjev za upis

Roditelji djece koja se upisuju, obvezni su na dan upisa djeteta u vrtić dostaviti sljedeće:

Osnovna dokumentacija:

 1. rodni list djeteta (isključivo s matičnim brojem iz BiH), ovjerena preslika
 2. obavijest o mjestu prebivalištu jednog roditelja (ne starije od tri mjeseca od dana predavanja prijave za upis)
 3. potvrdu o odgodi polaska u školu nadležne gradske službe (za djecu koja 01. rujna 2024. godine pune 6 godina).

Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

 1. Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi;
 2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz;
 3. Za dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata: rješenje o statusu RVI ili civilne žrtve rata;
 4. Za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde o zaposlenju roditelja; (Potvrda o statusu, obrazac 3600, Porezna ispostava Čapljina)
 5. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: ovjerena preslika rodnog lista djeteta:
 6. Za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list.

O upisu djece s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis na osnovu dokumentacije i procjene o psihofizičkom statusu djeteta i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Ustanova može ponuditi. U tu svrhu roditelji/skrbnici dužni su dostaviti:

– za dijete sa teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka;

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba,

– za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama: preporuka Centra za socijalni rad.

Svi roditelji čija se djeca upisuju u vrtićke programe imaju obvezu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta, koje između ostalog sadrži informacije o redovitosti cijepljenja. Liječničko uvjerenje roditelji će biti dužni dostaviti u mjesecu rujnu 2022. godine, nakon što ih na to obveže Ustanova.

III. Prednost za upis u redovite programe

Nakon što se upisna mjesta popune sa liste djece za koju je izvršena najava produžetka boravka u vrtiću, ukoliko Ustanova ne može da zadovolji sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada, prednost pri upisu sljedećim redoslijedom imat će

 1. dijete bez roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja,
 2. dijete samohranog zaposlenog roditelja,
 3. dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata,
 4. dijete kome su oba roditelja zaposlena,
 5. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
 6. dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece.

U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta Ustanove, prednost imaju prijave koje su podnesene ranije, a nakon zadovoljenja kriterija (gore navedenog). Navedeni kriteriji međusobno se ne zbrajaju niti boduju.

   IV. Objava rezultata upisa

Povjerenstvo za prijem djece objavit će rezultate upisa najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis, te ga objaviti na oglasnim pločama u svim organizacionim jedinicama Ustanove. Roditelj/staratelj djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Ustanove u roku od 7 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

   V. Upis i potpisivanje Ugovora

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja koji roditelj/staratelj sklapa sa Ustanovom. Dijete je upisano u vrtić danom potpisivanja Ugovora sa Ustanovom. Roditelj/staratelj djeteta koje se upisuje prvi put u vrtić obvezan je doći u ravnateljstvo Ustanove na potpisivanje Ugovora.

Raspored potpisivanja Ugovora je sljedeći:

(Samo za djecu koja se upisuju prvi put, ugovori za djecu koja pohađaju vrtić će se potpisivati početkom rujna 2024. godine)

Dječji vrtić Čapljina od 27. lipnja do 07. srpnja 2024. godine (od 08:00 do 11:00 sati).

Ukoliko roditelji/staratelji ne pristupe potpisivanju Ugovora smatrat će se da su odustali od prijave za upis djeteta u vrtić.

 

 

Tekst/foto: Dječji vrtić Čapljina

Propustili ste? Poslušajte!

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Na današnji dan 18. travnja obilježava se Svjetski dan radioamatera.  Miroslav Nikše, predsjednik ZRHB govorio je za Radio Čapljinu; https://open.spotify.com/episode/4Fhg7ZkNB03uVDrXF0jQBo Radioamateri Herceg Bosne djeluju i razvijaju svoju djelatnosti na području...

Mladi u politici

Mladi u politici

Većina mladih, ali i mnogi stariji nisu svjesni da je politika uključena u svaku sferu života – od uređenja parkova, odvodnje do izgradnje autocesta i slično. No što to vrijedi ukoliko se mladi ne bave politikom i zbivanjima važnim za uređenje države ili barem svoje...