banerRC212

Radio Čapljina

Radio Čapljina (5)

PROMO: ERONET lansirao nove SMART tarife

Od 1.6.2022. godine, ERONET-ova ponuda bogatija je za nove tarifne modele, kreirane kako bi najbolje odgovorile potrebama i željama korisnika za potpunom povezanošću i komunikacijom. Novi tarifni modeli dio su najboljih tarifa na tržištu u BiH - SMART tarifa, a dostupne su svim privatnim i poslovnim korisnicima.

SMART SURF namijenjena je onim korisnicima kojima nikad dosta gigabajta interneta. Čak 12 GB interneta uključeno je u mjesečnu naknadu uz odabir uređaja iz bogate ponude. Ako ni to nije dosta, a korisnik ne želi uzeti uređaj, količina mjesečnog interneta skače na nevjerojatnih 24 GB.

Ako ste s gigabajtima nešto umjereniji, a volite i razgovarati i slati sms poruke, tu je SMART TOTAL s najboljim omjerom minuta i giga; 6 GB interneta mjesečno i 1000 minuta razgovora. Kao i kod SMART SURF, ako se odlučite za opciju bez uređaja, broj gigabajta raste na 12 GB interneta mjesečno.

„Korisnici cijene jednostavnost ponude i tarifu koja je u startu točno ono što im treba. Zadržali smo postojeći, dobitni koncept SMART tarifa, ali smo još veći naglasak stavili na potrebe korisnika da neometano surfaju internetom i ostaju povezani na brojnim društvenim mrežama. Otud SMART SURF i SMART TOTAL, kojima se maksimalno mogu iskoristiti sve prednosti 4G mreže“, izjavio je Tomislav Ruk, izvršni direktor za marketing i prodaju HT ERONET-a.

Nove tarife upoznajte bolje na www.hteronet.ba.

JAVNI OGLAS

Temeljem članka 20. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, 26/16 i 89/18), članaka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 24. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina, Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 6/2011 od 11.04.2011.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj 10/2022-2 od 09.02.2022.) te Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos (broj 11/2022 od 15.02.2022.) ravnatelj Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME UZ PROBNI RAD

Za radno mjesto: Novinar-voditelj, 1 izvršitelj

OPIS POSLA
• Piše tekstove svih novinarskih žanrova i čita ih u programu;
• Snima tonske priloge i emisije na terenu;
• Sudjeluje u realizaciji jutarnjeg, popodnevnog, večernjeg i noćnog programa;
• Vodi emisije i programe po utvrđenoj koncepciji,
• Uređuje tekstove na internet portalu;
• Radi po nalogu urednika programa:
• Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja predviđene Pravilnikom.

OPĆI UVJETI
• Da je državljanin BiH
• Da ima navršenih 18 godina života
• Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
• Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)
POSEBNI UVJETI
Viša stručna sprema/Prvi ciklus visokog obrazovanja - Bachelor, završen fakultet novinarstva i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima radijskog novinara-voditelja.
Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave), dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• uvjerenje o državljanstvu,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• diplomu/svjedodžbu,
• uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

NAPOMENA
Kandidati će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem razgovora, pisanog rada i fono-testa. Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.
Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podnositelji prijava na ovaj oglas bit će, u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog oglasa, obaviješteni o izvršenom izboru.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

JP „Radiopostaja Čapljina“
Ruđera Boškovića 4
88300 Čapljina
s naznakom: „Oglas za prijem u radni odnos„

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Radio Čapljina - slušaj uživoProgramska šema

07:00 Vijesti Federalnog radija

– najava programa

– izvješće o stanju na cestama u BiH

08:00 U žiži

– prognoza

– servisne informacije

– najave događanja

09:00 Aktualnosti Radiopostaje Čapljina

– Radiokalendar – dogodilo se na današnji dan

– najave događanja

10:00 Fena u eteru – a subotom Katolički vjerski program (radioHB),

– servisne informacije i najave

11:00 Tematska emisija – Sportski blok (ponedjeljak), Razgovor s povodom (utorak), Slušatelji pitaju mi odgovaramo (srijeda), S gostima o aktualnom (četvrtak), Razgovor s povodom (petak)

12:00 Vijesti Radiopostaje Čapljina

13:00 Razgovor s povodom ili tematske rubrike – a subotom emisija Zoom-vaš glas u medijima (Vijeće za tisak)

-najave i servisne informacije

15:00 Dnevnik HR

16:00 NOVOSTI RADIOPOSTAJE ČAPLJINA

17:00 Tematska emisija – Sportski blok (ponedjeljak), Razgovor s povodom (utorak i srijeda), S gostima o aktualnom (četvrtak), Razgovor s povodom (petak), Uvijek nedjeljom (nedjeljom)

18:00 Aktualnosti Radiopostaje Čapljina

19:00 NOVOSTI RADIOPOSTAJE ČAPLJINA

20:00 Razgovor s povodom ili tematske rubrike – a srijedom humoristična emisija

21:00 Aktualnosti Radiopostaje Čapljina

00:00 Vijesti RPČ

03:00 Vijesti RPČ

05:00 Vijesti RPČ

Pretplati se na ovaj RSS feed
X

Upozorenje!

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez prethodnog odobrenja!