banerRC212

Radio Čapljina

Radio Čapljina

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područja grada Čapljine

Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područija Čapljine. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta,koji imaju prebivalište na području grada Čapljina, počevši od II (druge) godine studija.


 

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na
području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN:105/19 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN:106/19, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA ČAPLJINE

1.Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta,
koji imaju prebivalište na području grada Čapljina, počevši od II (druge) godine studija i to:

-studenti čiji je prosjek ocjena na prethodnoj godini studija 4 i više, odnosno 9 i više,
-student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
-studenti deficitarnih zanimanja (medicina, arhitektura, stomatologija, farmacija, logopedija i defektologija),
-student bez oba roditelja,
-studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
-student – tjelesni invalid 90 % i više.

2.Uz prijavu student treba priložiti:

a)uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
b)uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student – dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
c)uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini – student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
d)izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
e)kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju,
f)rješenje Centra za socijalni rad da je student – tjelesni invalid 90% i više,
g)ovjerena preslika osobne iskaznice i
h)potvrda banke o transakcijskom računu studenta.

3.Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA
GRADSKA UPRAVA
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima»

ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

4.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

5.Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o
davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 14. studenoga 2019. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.


 Natječaj


 

Proslavljen Dan Osnovne škole Vladimira Pavlovića

Prigodnim programom obilježen je Dan osnovne škole Vladimira Pavlovića. Program je počeo športskim natjecanjima i posjetom pjesnikovom grobu, gdje su učenici područne škole iz Trebižata upriličili prigodan program. U crkvi sv Franje u Čapljini održana je misa zadušnica za pok Vladmnira Pavlovića a potom je u dvorištu škole održana Svečana priredba. Djeca i nastavnici pripremili su bogat program pa su posjetitelji uživali u recitacijama, glazbi i plesnim izvedbama.
Na svečanosti povodom Dana škole, za iznimne rezultate u školi i na županijskim natjecanjima, prigodno su nagrađeni učenik generacije Josip Miličević, Ela Goluža i učenici trećeg razreda područne škole Trebižat. Djelatnica škole Matija Perić primila je priznanje povodom umirovljenja a Marijana Krmek nagradu povodom jubileja 25 godina rada.
U tekućoj školskoj godini osnovnu školu Vladimira Pavlovića pohađa 1042 učenika, koji su raspoređeni u 60 odjela. U okviru OŠ Vladimira Pavlovića u Čapljini djeluje i glazbena škola koju pohađaju 82 učenika.

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Treća sjednica Gradskog vijeća Čapljina održana je u gradskoj vijećnici, u zgradi PU Čapljina. 

Dnevni red sadržavao je 7 točaka.

1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Čapljina,

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna (rebalans) Grada Čapljina za 2019. godinu,

3. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu stjecanja zakupa (prava građenja) na državnom zemljištu,

4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja pojedinih javnih ustanova i poduzeća kojima je Grad Čapljina osnivač,

5. Prijedlog zaključka za davanje suglasnosti Sveučilištu u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora ili objekta,

6. Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta.

7. Razno

Pretplati se na ovaj RSS feed
Parse error in downloaded data

banerRC1vikend