banerRC212

Općina Čapljina uspostavila suradnju s Velikom Goricom i Požegom

  • Napisao/la Općina Čapljina
  • Objavljeno u Aktualnosti
Istaknuto Općina Čapljina uspostavila suradnju s Velikom Goricom i Požegom

Lokalni ekonomski razvoj jedan je od najznačajnijih razvojnih pravaca u svakom gradu i općini i od njega ovisi kako će gradovi i općine izgledati u budućnosti. Općina Čapljina s puno odgovornosti i pozornosti izgrađuje grad vodeći računa o svim segmentima- infrastrukturnim, društvenim, kulturnim, sportskim.
Apliciranjem na program Europa za građane uspješno je provela projekt „Knowledge is power-together for EU“ vrijedan 24.190,00 €. Ovim projektom uspostavili smo suradnju sa gradovima u Republici Hrvatskoj- Gradom Velika Gorica i Gradom Požega te dobili prigodu razmijeniti iskustva o važnosti pristupanja Europskoj Uniji. Identificirane su mogućnosti za buduću suradnju kroz inovativne koncepte i uključivanje građana u projekte kroz volontiranje, a sve s akcentom na dugoročno i održivo partnerstvo.
U trodnevnim aktivnostima od 17.-19.8.2018. koje su uključile 265 lokalnih i međunarodnih sudionika istakle su se potrebe međukulturalnog dijaloga te mogućnosti poboljšanja uvjeta za civilno i demokratsko učešće na nivou Unije. Osnovna tema bila je Budućnost Europe i to s ciljem da se pomogne građanima Čapljine da vizualiziraju svoju budućnost u EU kroz diskusije, radionice i okrugli stol gdje su međunarodni sudionici prezentirali mogućnosti i prilike koje pristupanje Europskoj Uniji može donijeti. Kroz radionicu sudionici su dobili prigodu upoznati se i prezentirati jedni drugima svoje gradove, kulturu, projekte na kojima su angažirani te kroz primjere dobre prakse pomoći da shvatimo gdje smo mi u odnosu na Europsku Uniju.
Predstavnici lokalnih i međunarodnih sudionika sudjelovali su na radionici- okrugli stol gdje je uspostavljen kontakt te su se kroz diskusiju i samu radionicu dobili odgovori na pitanja i otklonile sumnje oko mogućeg pristupanja Europskoj Uniji. Za lokalne predstavnike korisna su bila saznanja oko EU Fondova koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini kroz iskustva međunarodnih sudionika koji su se nalazili u istoj situaciji.
Poseban naglasak stavljen je na suradnju općine Čapljina sa gradovima Velika Gorica i Požega u pogledu zajedničkih projekata kojima će se aplicirati na EU fondove. Potpisivanjem sporazuma utvrdilo se postojanje zajedničkog interesa za suradnju u programima Europske Unije i to poglavito u područjima vezanim za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava i tradicije, a sve zasnovano na međusobnom razumijevanju i uvažavanju različitosti što predstavlja temelj buduće suradnje i zajedničkih nastojanja za ostvarenje svih ciljeva koji će doprinijeti razvoju i stabilnosti Europe.

Parse error in downloaded data

banerRC1vikend